34 dygn


Puppy Love!


Nu står öronen på alla...
Ears up on everyone...


...utom Johnny
...but Johnny


Aj!
Ouch!


Svans är gott!
Tail is good!


Flickorna - förstår ni att jag har svårt att välja?!
The girls - you understand why I'm having a hard time choosing?!