52 dygn


Den är min!
It's mine!


Ok, den är vår...
Ok, it's ours...


Burträning
Crate training